Oppleve
stillheten

Hørselen er utvilsomt en av menneskets mest verdifulle sanser. Les alt om hørsel, viktigheten av å beskytte den mot støy og hvordan lyddempere kan hjelpe.

Hørselen er avgjørende for livskvaliteten vår 

Uavhengig av om det gjelder brølet fra hjorten eller knakingen fra greinene under klovene til råbukken, en personlig samtale i telefonen, å følge med i den politiske debatten i radio Ved skudd utgjør et regelmessig lydtrykknivå opptil 170 desibel (dB) i jegerens øre. Lydtrykket som virker inn er altså hundre ganger så høyt som f.eks. en trykklufthammer på en meters avstand. 

På grunn av den høye belastningen ødelegges hårcellene i det indre øret hver gang et skudd avfyres. Dette er grunnen til at svært mange jegere over hele verden lider av tinnitus og dårlig hørsel.

«Bruken av lyddempere under jakt er en viktig teknisk utvikling som har oppstått på bakgrunn av situasjonen til jegere som lider under dette, deriblant meg selv.»,  sier Hans Petter HAUSKEN.

Bare 10 dB endring i lydtrykknivå = dobbelt så høyt eller halvparten så lavt 

Alexander Graham Bell | DECIBEL

Måleenheten desibel (dB) ble oppkalt etter Alexander Graham Bell. På slutten av 1800-tallet utviklet han telefonen fram til markedsklart produkt. Desibel ble i starten brukt som enhet for demping av telefonforbindelsen. I dag blir enheten brukt for å angi lydtrykknivå og som referanse for lydtrykk, f.eks. for elektriske apparater. Hvis lydtrykknivået beveger seg mellom 130-140 dB, er det tale om en såkalt smerteterskel.  

Selv om støyen ikke elimineres helt, beskyttes ørene i økende grad allerede fra en dempingseffekt på mer enn 20 dB (reduksjon av lydtrykknivået). En tommelfingerregel gjelder:  Bare 6-10 dB lydtrykknivåendring høres dobbelt så høyt eller lavt ut i den individuelle støyoppfattelsen. Slik kan lydtrykknivået selv med de mest kompakte MINI-modellene reduseres, og skytteren blir betraktelig mindre berørt av belastningen og risikoen støyen fra skytingen medfører. Kortvarige, isolerte lyder på mindre enn 130 dB forventes ikke lenger å forårsake massive skader på hørselen og andre sanseorganer.

HØR FORSKJELLEN:
HAUSKEN AKUSTIKKSAMMENLIGNING

Det menneskelige øret utsettes for mye støy i hverdagen. En jeger som skyter uten hørselsvern risikerer varig skader, tinnitus og irreversible hørselstapp. dB-tallene er toppverdier eller målte middelverdier og selvbestemte verdier, avvik er mulig i praksis.

BESKYTT SANSENE DINE MED HAUSKEN

Med en økning i lydtrykknivå på bare 10 dB stiger oppfattelsen av lydstyrken til det dobbelte. Skru opp og hør sammenligningen. 

Explore our products

0dB
Velg lyd
Vann
Mikser
Veitrafikk
Bilhorn
Lyddemper
Hundebjeff
Ballong som sprekker
Skudd
Fyrverkeri
20 40 80 100 120 0 60 140 160 180

Skytestøy består av ulike komponenter, der munningssmell og kulesmell (overlydssmell) fra det flygende prosjektilet er de mest dominerende. Utviklerne av lyddempere har i første rekke som mål å senke støyen fra munningssmellet ned til et ufarlig nivå under støynivåets smertegrense, som er på 130 dB. Slik kan man enten la være å bruke ekstra hørselvern – eller man kan beskytte et svært risikoutsatt øre med en smart kombinasjon av hørselvern og lyddemper. 

Hvis et skudd løsnes, tennes drivladningen i patronen. Det resulterende gasstrykket på 3500-4000 bar gjør at kulen presses ut av hylsen og inn i løpet. Jo lenger kulen beveger seg framover i løpet eller i den påsatte lyddemperen, desto mer oppløser de komprimerte gassene seg før munningssmellet. Normalt befinner et prosjektil uten lyddemping seg fremdeles i munningsområdet ved et resttrykk på 500-600 bar. 

Når kulen har forlatt løpet, oppløser trykket seg i omgivelsene, og det impulsive munningssmellet blir etter en kort flytid til et prosjektilsmell. Vanlige grovkalibrede jaktpatroner oppnår et lydtrykknivå på 160 dB innen én meter etter munningen. Jo større kulediameter, desto høyere verdier på lydtrykknivå måles.

The disadvantages of using silencers are limited to the restricted usability of the open sights and the increase in overall weapon length and weight. In addition to the additional protection for the hearing organ described above, silencers have many decisive advantages: recoil and muzzle flash are considerably reduced even with high calibres.