oppleve
følelsen

Berøringssansen er avgjørende for at vi skal kunne føle teksturer og håndtere utstyr med presisjon under jakt og sportsskyting. Den forbedrer sikkerheten, finmotorikken og den generelle ytelsen. Beskytt og verdsett denne viktige sansen for å få en god opplevelse.

Å være i balanse

Rekylen fra grovkalibrede våpen er, i tillegg til munningsflamme og skuddsmell, en av de ubehagelige faktorene ved avfyring av et skudd. Når det gjelder geværer med kraftig rekyl, er det derfor spesielt viktig å bruke anslagsformen og å trekke geværet godt inn mot skulderen.

Det er balanseorganet i det indre øret som sørger for en stabil kroppsholdning. Dette «systemet» har tre bueganger med sanseceller. De aktuelle buene er fylt med væske. Dessuten inneholder hver buegang en liten, kjøttfull utvidelse, den såkalte ampullen. Den er dekket med bitte små sanseceller, også kalt hårceller. Ved hver minste bevegelse av kroppen/hodet strømmer væsken i buegangene i en bestemt retning, og sansecellene følger med i strømmen. Informasjonen fra balanseorganet blir bearbeidet i det sentrale nervesystemet, som sender impulser til bevegelsesapparatet for å kompensere for kreftene som innvirker på kroppen – som for eksempel rekylenergien som utløses ved et skudd. Slik er mennesket i stand til å holde kroppen i balanse og orientere seg i rommet. 

Reduksjon av rekylen med lyddemper  

Rekylen fra et våpen kan reduseres betraktelig ved å bruke lyddemper. Dette skjer på to måter: For det første øker vekten av våpenet med vekten av lyddemperen (ca. 250 - 1500 g) - den høyere totale massen reduserer rekylhastigheten i henhold til loven om impulsens bevaring. For det andre virker lyddemperen som en innkapslet munningsbrems, som gasstrykket kan dempes i før det utløses. 

Lyddemperens innvendige konstruksjon (vanligvis blendere) gjør at gasstrømmen virvles rundt. Den mister kraft og hastighet og strømmer til slutt ut gjennom munningsåpningen med lavere hastighet. Lyddemperens varmeabsorpsjon har en betydelig effekt på avkjølingen av svinggassene og fører dermed til en ytterligere trykkreduksjon. Rekylen reduseres betraktelig, ettersom våpenet nesten ikke har noe høyt anslag på grunn av den reduserte rekylenergien - avhengig av kaliber. Hvis det er nødvendig å skyte om igjen, kan dette skje mye raskere med mindre rekyl, og skytterens skulder i tillegg skånes.