Barrel nut

DET PASSENDE FOR LYDDEMPEREN

Montering av HAUSKEN-lyddempere gjøres i en håndvending med riktig gjengeadapter.