Disassembly tool

FOR REN BRUK

Med demonteringsverktøyet er det alltid enkelt å rengjøre og kontrollere en HAUSKEN-lyddemper.