Opplev
skjønnheten

Klart syn er avgjørende for jakt og sportsskyting, da det gjør det mulig å treffe presist og øker sikkerheten. Beskyttelse er nødvendig for å sikre langsiktig helse og forhindre svekkelse.

Øyet tilpasser seg

En klar stjernehimmel, fullmåne - de beste forutsetningene for et jaktmøte med naturen, langt borte fra byens skarpe lys.

Luften er frisk, og lydene fra skogen om natten er behagelig velkjente. Først klarer man bokstavelig talt ikke se ens egen hånd foran seg. Men litt etter litt venner øynene seg til mørket. Nå er det bare å klatre opp stigen og nyte jaktmarkens magi om natten mens naturens konturer blir tydeligere og tydeligere.

 

Det menneskelige øyet er en mester i å tilpasse seg. Tilpasningen til forskjellige lysforhold (lys-mørke-adaptasjon) skjer på to måter ...

... en variant er via den såkalte pupillerefleksen. Da endrer diameteren på pupillen seg etter hvor mye lys det er i omgivelsene rundt. Den blir mindre når sterkt lys treffer øyet, og utvider seg når det blir mørkere.

... en annen tilpasning er via de såkalte fotoreseptorene, også kalt lysreseptorene, i netthinnen i øyet: tappene og stavene. I dagslys er det framfor alt tappene som arbeider. De er spesialister på fargesynet og gjør verden fargerik. Når skumringen inntrer, er det stavene som overtar. De er eksperter på nattsynet og skiller mellom de laveste lysnivåene, men med stavene er det ingen farger som kan oppfattes. Derfor virker det som om alle katter er grå om natten.

Øyebeskyttelse med lyddemper 

Når lys plutselig treffer øyet under en jakt i mørket, slik tilfellet er med et munningsglimt eller en munningsflamme, trekker pupillen seg instinktivt sammen og jegerens syn svekkes et øyeblikk. I likhet med blenderen på et kameraobjektiv forsøker øyet å tilpasse pupillens diameter så godt til de aktuelle lysforholdene at bildet fremdeles kan belyses optimalt. Samtidig skjer det en overgang fra stavsyn til tappsyn. Det optimale nattsynet blir borte, for det langsomme systemet trenger opptil 30 minutter før det igjen er fullstendig omstilt til de lysømfintlige stavreseptorene. Munningsflammen reduserer altså synsevnen betraktelig de første minuttene etter et skudd.

Og her kommer lyddemperen inn. Lyddemperens viktigste funksjon er selvfølgelig å redusere lydnivået fra skuddet til et nivå som er ufarlig for hørselen. I tillegg har lyddemperen andre fordeler, for eksempel at den reduserer munningsflammet drastisk. Avhengig av modellens type/størrelse og våpenets kaliber/løpslengde kan en lyddemper til og med "sluke" munningsflammet helt.